Umbelliferae
   Heptaptera triquetra (Vent.) Tutin
 G A Z I 
38547
Lokalite: Tekirdağ[A1]; Saray, Güngörmez köyü,mezarlık arkası ve içi
Habitat: meşe ağaçları altı
Yükseklik: 234 - 234
Toplayıcılar: G. Yılmaz (188 ) B.Babi Top. Tar.
7/22/2006
Geldiği herbaryum: AEF 23724
Kaydı giren: barcode