Umbelliferae
   Angelica turcica Hamzaoğlu & Koç
 G A Z I 
38721
Lokalite: Kastamonu , Devrekani- Bozkurt arası, Mamatlar köyü güneyi, Koru yaylası üstü, yaralıgöz Dağı
Yükseklik: 1450 - 1450
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (7193) Koç Top. Tar.
8/22/2014
Kaydı giren: barcode