Caryophyllaceae
   Dianthus floribundus Boiss.
 G A Z I 
25358
Lokalite: Artvin[A8]; Yusufeli, Sarıgöl, Altıparmak
Habitat: granit dar vadi
Yükseklik: 925 - 925
Toplayıcılar: A. Güner (9808 ) et al. Top. Tar.
30/07/1991
Kaydı giren: barcode