Caryophyllaceae
   Dianthus floribundus Boiss.
 G A Z I 
25359
Lokalite: Kars[A9]; Arpaçay, Karakale köyü - Kımılıyatak mevkii
Habitat: Spiraea içi
Yükseklik: 2100 - 2100
Toplayıcılar: H. Ocakverdi (1831) Top. Tar.
24/07/1984
Kaydı giren: barcode