Caryophyllaceae
   Dianthus floribundus Boiss.
 G A Z I 
25364
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, İncebeltepe çevresi
Habitat: taşlık yamaçlar
Yükseklik: 1500 - 1600
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4255 ) et al. Top. Tar.
02/08/1991
Kaydı giren: barcode