Caryophyllaceae
   Dianthus giganteus d´ Urv.
 G A Z I 
25824
Lokalite: Kırklareli[A1] , Vize- Kıyıköy arası 8.km ( 413523K- 274908D)
Habitat: meşe açıklığı
Yükseklik: 430 - 430
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (6718) Koç Top. Tar.
6/15/2013
Kaydı giren: barcode