Caryophyllaceae
   Dianthus halisdemirii
 G A Z I 
26412
Lokalite: kütahya[B2]; gediz, Murat Mountain, road of ski resot, towards summit,
Habitat: serpentine slopes
Yükseklik: 2050 - 2050
Toplayıcılar: Hamzaoğlu & Koç (2127) Top. Tar.
8/2/2015
Kaydı giren: barcode