Caryophyllaceae
   Dianthus lydus Boiss.
 G A Z I 
29530
Lokalite: Edirne[A1]; Enez, Gala gölü güneyi, Mandaağıl sırtı
Habitat: maki
Yükseklik: 104 - 104
Toplayıcılar: A. Duran (8997) Top. Tar.
11/06/2010
Kaydı giren: barcode