Caryophyllaceae
   Dianthus lydus Boiss.
 G A Z I 
29531
Lokalite: Kırıkkale[A4]; Delice, Büyükavşar köyü, Büyükhamit mevkii
Habitat: meşe açıklığı, eğimli yerler
Yükseklik: 1150 - 1150
Toplayıcılar: C. Birden (1321) Top. Tar.
10/07/1990
Kaydı giren: barcode