Caryophyllaceae
   Dianthus lydus Boiss.
 G A Z I 
29533
Lokalite: Ankara; Çubuk, Çubuk II barajı
Yükseklik: 1100 - 1200
Toplayıcılar: F. Demircioğlu (1081) Top. Tar.
15/06/1986
Kaydı giren: barcode