Caryophyllaceae
   Dianthus micranthus Boiss. & Heldr.
 G A Z I 
30223
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Engizek dağı, Körsulak çevresi
Habitat: taşlık alanlar
Yükseklik: 2400 - 2500
Toplayıcılar: H. Duman (3532) Top. Tar.
16/07/1987
Kaydı giren: barcode