Caryophyllaceae
   Dianthus nihatii Güner
 G A Z I 
31176
Lokalite: Mersin[C5] , Arslanköy, Dümbelek pass
Habitat: calcareous field
Yükseklik: 2100 - 2100
Toplayıcılar: A. Güner (7945 ) et al. Top. Tar.
09/08/1990
Kaydı giren: barcode