Caryophyllaceae
   Dianthus orientalis Adams
 G A Z I 
32058
Lokalite: Erzincan[B7]; Kemaliye, Erzincan-Kemaliye arası 128. km.
Habitat: kalker kayalıklar
Yükseklik: 1170 - 1170
Toplayıcılar: A. Duran (6527 ) E.Hamzaoğlu Top. Tar.
6/15/2004
Kaydı giren: barcode