Caryophyllaceae
   Dianthus orientalis Adams
 G A Z I 
32064
Lokalite: Hakkari[C10] , Aruna gediği
Yükseklik: 2500 - 2500
Toplayıcılar: T. Ekim (7998) Top. Tar.
24/07/1983
Kaydı giren: barcode