Caryophyllaceae
   Dianthus orientalis Adams
 G A Z I 
32067
Lokalite: Bitlis; Adilcevaz, Süte yaylası
Habitat: dağlık step
Yükseklik: 2000 - 2000
Toplayıcılar: Y. Altan (5530) Top. Tar.
12/08/1993
Kaydı giren: barcode