Caryophyllaceae
   Dianthus polycladus Boiss.
 G A Z I 
33896
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Ahır dağı, Yalnızardıç bağları mevkii
Habitat: step
Yükseklik: 1500 - 1600
Toplayıcılar: Z. Aytaç (4099 ) et al. Top. Tar.
09/07/1991
Kaydı giren: barcode