Caryophyllaceae
   Spergularia rubra (L.) J. & C. Presl
 G A Z I 
35273
Lokalite: Rize[A8] , Sahil yolu
Habitat: yol kenarı
Yükseklik: 10 - 10
Toplayıcılar: A. Güner (6439) Top. Tar.
25/05/1985
Kaydı giren: barcode