Caryophyllaceae
   Dianthus sancarii Hamzaoğlu& Koç
 G A Z I 
35515
Lokalite: Bitlis[B9]; tatvan, above Koruklu village,
Habitat: Quercus openings, damp places
Yükseklik: 1900 - 1900
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (7038) Koç
Kaydı giren: barcode