Caryophyllaceae
   Dianthus varankii Hamzaoğlu
 G A Z I 
39018
Lokalite: Kastamonu[A5] , Hanöünü Küreçayı village turnout,
Habitat: Pinus brutia openning
Yükseklik: 480 - 480
Toplayıcılar: Hamzaoğlu (7241) Koç Top. Tar.
8/13/2016
Herbaryum notu: 4 adet.
Kaydı giren: barcode