Caryophyllaceae
   Dianthus zederbaueri Vierh.
 G A Z I 
39928
Lokalite: Kırıkkale[A4] , Büyükyağlı kasabası
Habitat: ağaçlandırma alanı, kuzey yamaçlar
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (2630) Top. Tar.
02/07/1990
Kaydı giren: barcode