Caryophyllaceae
   Dianthus zederbaueri Vierh.
 G A Z I 
39929
Lokalite: Yozgat[A5] , Milli Park
Yükseklik: 1380 - 1380
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (3810 ) et al. Top. Tar.
24/07/1993
Kaydı giren: barcode