Caryophyllaceae
   Dianthus zederbaueri Vierh.
 G A Z I 
39931
Lokalite: Şanlıurfa[C7]; Ceylanpınar, Beyazkule çevresi
Habitat: ekilmemiş yerler
Yükseklik: 550 - 550
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2538 ) et al. Top. Tar.
09/06/1996
Kaydı giren: barcode