Chenopodiaceae
   Krascheninnikovia ceratoides (L.) Güldenst.
 G A Z I 
22002
Lokalite: Ankara[B4]; Haymana, Haymana - Yenice arası
Habitat: Astracantha stepi
Yükseklik: 1100 - 1100
Toplayıcılar: M. Vural (6224 ) et al. Top. Tar.
26/09/1992
Kaydı giren: barcode