Aspidiaceae
   Polystichum lonchitis (L.) Roth
 G A Z I 
29127
Lokalite: Kayseri[B5] , Erciyes dağı
Habitat: kayalık
Yükseklik: 3150 - 3150
Toplayıcılar: A. A. Dönmez (4232 ) et al. Top. Tar.
29/08/1994
Kaydı giren: barcode