Aspidiaceae
   Polystichum lonchitis (L.) Roth
 G A Z I 
29128
Lokalite: Kayseri[B5] , Erciyes dağı kayakevi
Habitat: çakıllı yamaçlar
Yükseklik: 2580 - 3050
Toplayıcılar: Z. Aytaç (6749 ) et al. Top. Tar.
29/08/1994
Kaydı giren: barcode