Berberidaceae
   Berberis cretica L.
 G A Z I 
23354
Lokalite: Manisa[B1] , Manisa (Spil) dağı, Beygir kısığı mevkii
Habitat: orman arası
Yükseklik: 1220 - 1220
Toplayıcılar: H. Duman (1026) Top. Tar.
24/06/1983
Kaydı giren: barcode