Boraginaceae
   Omphalodes luciliae Boiss. alttür cilicica (Brand.) Bornm.
 G A Z I 
11195
Lokalite: Kayseri[B6]; Sarız, Yalak, Binboğa dağı, Tekke kayası çevresi
Habitat: kayalıklar
Yükseklik: 2400 - 2550
Toplayıcılar: Z. Aytaç (5496 ) et al. Top. Tar.
23/07/1992
Kaydı giren: barcode