Cruciferae
   Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. alttür canescens
 G A Z I 
10955
Lokalite: Kahramanmaraş[C6] , Engirek Dağı, Küçükyaşıl- Büyükyaşıl arası
Yükseklik: 2100 - 2200
Toplayıcılar: H. Duman (4081) Top. Tar.
6/23/1988
Kaydı giren: barcode