Cruciferae
   Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. alttür canescens
 G A Z I 
10959
Lokalite: Afyon[B2]; Dazkırı, Çiftlik köyü, Karlık mevkii
Habitat: nemli kaya üzeri
Yükseklik: 1300 - 1350
Toplayıcılar: Z. Aytaç (1806) Top. Tar.
21/04/1985
Kaydı giren: barcode