Cruciferae
   Arabis caucasica Willd. alttür caucasica
 G A Z I 
11070
Lokalite: Amasya[A5] , Direkli köyünün kuzeydoğusu
Habitat: step
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: S. Peker (1183) Top. Tar.
20/05/1987
Kaydı giren: barcode