Cruciferae
   Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. alttür macrostyla Cullen & Hub. - Mor.
 G A Z I 
12813
Lokalite: Adana[C5] , Çiftehan´ a 3 km kala
Habitat: kaya üzeri
Yükseklik: 1050 - 1050
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2130 ) et al. Top. Tar.
29/04/1995
Kaydı giren: barcode