Cruciferae
   Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. alttür macrostyla Cullen & Hub. - Mor.
 G A Z I 
12814
Lokalite: Kahramanmaraş[B6]; Göksun, Binboğa dağı, Yalak mevkii
Habitat: alpinik step
Yükseklik: 1700 - 1700
Toplayıcılar: Z. Aytaç (3682 ) et al. Top. Tar.
07/05/1991
Kaydı giren: barcode