Cruciferae
   Aubrieta canescens (Boiss.) Bornm. alttür macrostyla Cullen & Hub. - Mor.
 G A Z I 
12815
Lokalite: Kayseri[B6]; Yalak, Binboğa Dağı, Körkuyutepe mevkii
Habitat: taşlık alanlar
Yükseklik: 2400 - 2600
Toplayıcılar: Z. Aytaç (5410) Top. Tar.
7/20/1992
Kaydı giren: barcode