Cruciferae
   Alyssum desertorum Stapf varyete desertorum
 G A Z I 
15746
Lokalite: Kahramanmaraş[B6]; Göksun, Binboğa dağı, Yalak mevkii
Habitat: alpinik step
Yükseklik: 1450 - 1500
Toplayıcılar: Z. Aytaç (3691 ) et al. Top. Tar.
07/05/1991
Kaydı giren: barcode