Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18238
Lokalite: Afyon[B3] , Maymun dağı, Demirciköy - Tatarcık mahallesi arası
Habitat: step
Yükseklik: 1000 - 1000
Toplayıcılar: Z. Aytaç (1726) Top. Tar.
24/09/1984
Herbaryum notu: 2 adet.
Kaydı giren: barcode