Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18244
Lokalite: Aksaray[B5] , Kızılkaya köyü, Aşıklı höyük
Yükseklik: 1120 - 1120
Toplayıcılar: F. Ertuğ (23) Top. Tar.
26/04/1994
Kaydı giren: barcode