Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18253
Lokalite: Nevşehir[B5] , Ortahisar
Habitat: volkanik tüf, tarla kenarları ve nadas
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: M. Vural (4805 ) et al. Top. Tar.
20/05/1989
Kaydı giren: barcode