Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18254
Lokalite: Nevşehir[B5] , Zelve, Akdağ
Habitat: volkanik tüf, erozyonlu yamaçlar
Yükseklik: 1200 - 1200
Toplayıcılar: M. Vural (4911 ) et al. Top. Tar.
21/05/1989
Kaydı giren: barcode