Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18256
Lokalite: Burdur; Ağlasun, Taşkapı köyü
Yükseklik: 1380 - 1380
Toplayıcılar: N. Adıgüzel (2816 ) et al. Top. Tar.
29/05/1997
Kaydı giren: barcode