Cruciferae
   Sisymbrium altissimum L.
 G A Z I 
18260
Lokalite: Amasya[A5] , Direkli köyü, Bayeyn mevkii
Habitat: nemli yerler
Yükseklik: 700 - 700
Toplayıcılar: S. Peker (1690) Top. Tar.
07/08/1987
Kaydı giren: barcode