Cruciferae
   Aubrieta deltoidea (L.) DC.
 G A Z I 
23887
Lokalite: Konya[B5]; Karapınar, Akören köyü
Yükseklik: 1335 - 1335
Toplayıcılar: S. Yüzbaşıoğlu (1709 ) Top. Tar.
5/17/2002
Geldiği herbaryum: İSTE 99433
Kaydı giren: barcode