Cruciferae
   Aubrieta ekimii Yüzb., Al-Shehbaz & M. A. Koch
 G A Z I 
24555
Lokalite: Kocaeli[A2]; Yuvacık, Soğuksu, Serindere,
Habitat: vadi içi
Yükseklik: 314 - 314
Toplayıcılar: N. Aksoy (6758) Top. Tar.
4/17/2010
Kaydı giren: barcode