GAZI Herbaryumu Veri Tabanı
Anasayfa :: Kayıt Arama :: Taxonomik Dizin :: Herbaryum Dökümü :: Kurallar :: İletişim

Herbaryum Etiketi

Fam. : Rosaceae
sp. : Cerasus angustifolia (Spach) Browicz varyete sintenisii (Schneider) Browicz
 GAZI 
16981
Lokalite: Sivas[B6]; Ulaş, Tecer
Habitat: jipsli step
Yükseklik: 1430 - 1450
Toplayıcılar: Z. Aytaç (7442 ) et al. Top. Tar.
7/19/1996
Kaydı giren: barcode
| YAZDIR | KAYDET |
Biyoenformatik Çözümler